Συνοδείες Ανηλίκων

Συνοδεύουμε ότι ποιο πολύτιμο έχετε , τα παιδιά σας. Αναλαμβάνουμε την ασφάλεια τους μέρα και νύχτα.


Είμαστε κοντά τους για να    αναγνωρίζουμε τις απειλές ή τους κινδύνους όπου αυτά δεν είναι ικανά λόγο ηλικίας να αναγνωρίσουν.
Συνοδεύουμε διακριτικά τα παιδιά σας για να τα προστατεύουμε όση ώρα είναι μακριά από την ασφάλεια που τους παρέχει η οικογένεια.


Στις μέρες μας τα παιδιά απειλούνται από πολλούς κινδύνους που ένας ανήλικος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, όπως το μπούλινγ, τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, κ.α , που μπορούν να τα στιγματίσουν για όλη την υπόλοιπη ζωή τους.


Για όλους αυτούς τους λόγους η sdivipgm.gr εγγυάται την ασφάλεια παιδιών σας.

elGreek